Velká soutěž s RASL House!

Vyhrajte kvalitní české čalouněné křeslo nebo víkend v luxusním apartmánu!
Ubytujte se alespoň na jednu noc v některém z našich moderních apartmánů v Lukách nad Jihlavou a zařaďte se do slosování o hodnotné ceny.

1. cena

Křeslo LYON

v hodnotě 18 000 Kč

Pohodlné a kvalitní čalouněné křeslo české výroby v originálním potahu ve stylu patchwork.

2. cena

Taburet kostka

v hodnotě 5 200 Kč

Taburet s džínovým potahem.

3. cena

3x taška s polštářkem

v hodnotě 900 Kč

Taška z pevné textilie a dekorační polštářek.

Podmínkou účasti v soutěži je zarezervovat a zrealizovat pobyt v termínu od 1. 10. 2021 do 31. 3. 2022 na alespoň jednu noc v některém z apartmánů RASL House v Lukách nad Jihlavou. Rezervace pobytu proběhne pouze jedním z uvedených způsobů:

  1. a) telefonicky (na čísle +420 732 153 696)
  2. b) e-mailem (na adrese apartman@rasl-house.cz)
  3. c) přes rezervační formulář (na webu rasl-house.cz)

Zvláštní cena

Víkend pro dva

v hodnotě 4 100 Kč

Víkendový pobyt pro dvě osoby v apartmánu Rasl House bude navíc vylosována z účastníků soutěže, kteří se o svůj zážitek z pobytu u nás podělí s ostatními. Stačí na svém osobním profilu na sociální síti Facebook nebo Instagram sdílet veřejně (nastavení příspěvku na Veřejný) příspěvek s fotografií z apartmánu či okolí budovy, kde označíte stránku RASL House.

Slosování proběhne dne 1. 4. 2022 online na facebookové stránce RASL House (@rasl.house).

Pravidla soutěže

Pořadatel: Radim Šlechtický, Malý Beranov 129, 58603 Jihlava, IČ: 76036642

 

Doba konání soutěže: Soutěž probíhá od 1. 10. 2021 do 31. 3. 2022.

 

Podmínky účasti v soutěži: Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice, která splní stanovená pravidla soutěže s následující výjimkou (dále jen „Soutěžící“). Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli či organizátorovi anebo jsou rodinnými příslušníky těchto osob v řadě přímé.

 

Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že v uvedeném období zarezervuje a zrealizuje pobyt alespoň na jednu noc v některém z apartmánů RASL House v Lukách nad Jihlavou. Rezervace se uskuteční pouze jedním z uvedených způsobů:

 

Z přihlášených Soutěžících vylosuje zástupce pořadatele výherce uvedených cen. Losování proběhne dne 1. 4. 2022 a bude online přenášeno na facebookové stránce pořadatele (@rasl.house).

  1. cena – křeslo LYON patchwork
  2. cena – taburet kostka
  3. cena – 3x taška s polštářkem

 

Výherce zvláštní ceny (víkendový pobyt) bude zvlášť vylosován ze Soutěžících, kteří navíc splní podmínku propagace ubytovacího zařízení pořadatele na sociálních sítích, a to formou vlastního příspěvku s fotografií ze svého pobytu na svém osobním profilu na Facebooku či Instagramu s označením stránky RASL House (@rasl.house pro Facebook nebo @rasl_house pro Instagram). Tento příspěvek bude mít nastaveno soukromí na Veřejný.

 

Oznámení a předání výher: Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou vždy užity kontaktní údaje předané účastníky při registraci ubytování. Výhry budou dodány pořadatelem na výhercem sdělenou adresu, a to do 30 dnů od skončení soutěže. Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele než uvedenou výše či na jiné protiplnění. Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry.

 

Daň z výhry: Účastí v soutěži bere Soutěžící na vědomí, že pokud hodnota z výhry přesáhne 10 000 Kč, výhra podléhá zdanění dle § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Tato daň bude zaplacena organizátorem soutěže.

 

Pravidla soutěžních příspěvků na sociálních sítích (pro výhru víkendového pobytu): Ze soutěží jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného posouzení pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání účastníků či jiných osob. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Soutěžícího, jehož chování či Facebook/Instagram profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook/Instragram. V případě zjištění tohoto porušení či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Facebook. Pořadatel žádá Soutěžící, aby při zveřejňování svých příspěvků neporušovali zákony, neriskovali případné právní postihy a chovali se zodpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích pro soutěž technicky nepoužitelných.

 

Autorská a jiná práva: Soutěžící souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci pořadateli bez časového, teritoriálního a množstevního omezení k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora bude zveřejněn na internetu v souvislosti se soutěží. Soutěžící též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá. Soutěžící vždy ručí za to, že je výhradním autorem jím vloženého příspěvku nebo že má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu zde uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu pořadateli. V případě další potřeby užití takového díla pořadatelem nad rámec výše uvedený Soutěžící souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití Soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.

 

Ochrana osobních údajů: Osobní údaje Soutěžícího v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, u výherce poté adresa pro doručování, případně další údaje, budou zpracovány pořadatelem soutěže jako správcem a zpracovatelem, a to pro účely účasti Soutěžícího v soutěži a předání výhry výhercům soutěže. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže, respektive v případě výherců, do předání výhry.

 

Soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:

 

 

Další důležité podmínky soutěží:
Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů uvedených Soutěžícím v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel Soutěžícím je pořadatel oprávněn neumožnit Soutěžícímu účast v soutěži, případně jej ze soutěže vyloučit nebo mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatele o takovém opatření je konečné. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

 

Výhry nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu výher ručí pořadatel /výrobce, který také vyřizuje případné reklamace. Pořadatel soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace Facebook/Instragram. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na své facebookové/instagramové stránce, kde budou k dispozici platná a úplná pravidla. Soutěž pořádaná na facebookové/instagramové stránce RASL House není nikterak sponzorována, spravována nebo přidružena k elektronické sociální síti Facebook/Instragram. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook/Instragram. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směrovány pořadateli, nikoliv společnosti Facebook.

 

Platnost pravidel: od 1. 10. 2021